Dobrodošli u zdrav dašak čistog kiseonika

Hiperbarična oksigenoterapija

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) je postupak u kojem udišemo čist kiseonik u komori pod povišenim atmosferskim pritiskom da bismo unaprijedili prirodnu moć izliječenja našeg tijela.

Dišite pametno

Naučni aspekti na kojima se zasnivaju magične moći kiseonika

Zapremina vazduha koji udišemo sastoji se od oko 20,9% kiseonika, 78% azota i malih količina argona, ugljen-dioksida, neona, helijuma i vodonika. Vazduh koji udišemo sadrži čestice kiseonika koje putuju iz naših pluća u crvena krvna zrnca našeg krvotoka.

U normalnim uslovima, ćelije apsorbuju samo 25% kiseonika u svoje mitohondrije – napajače energijom naših ćelija – koje pretvaraju kiseonik i hranljive materije u ATP (adenozin trifosfat), molekul nabijen energijom koji skladišti i daje našem tijelu energiju za funkcionisanje. Ovaj proces se naziva aerobna respiracija, glavni razlog iz kojeg dišemo kiseonik.

U hiperbaričnoj oksigen-komori, pritisak gura kiseonik u naša pluća, krvotok i ćelije da bi se povećala stopa apsorpcije u ćelijama. Više kiseonika se doprema mitohondrijama, čime se povećava proizvodnja energije.

Nije baš magija, već čista nauka.

Energetski udar

Pluća mogu da apsorbuju više kiseonika pod pritiskom (1,5 – 2 ATA) nego kada se udiše čist kiseonik pod normalnim vazdušnim pritiskom. Sistem cirkulacije prenosi kiseonik kroz čitavo tijelo da bi pomogao u borbi protiv bakterija i podstakao otpuštanje supstanci koje se nazivaju faktori rasta (kao što su vitamini, hormoni) i matične ćelije, koje potpomažu izliječenje.

U normalnim uslovima, nivo kiseonika u našim arterijama je 100mm Hg. Ako se pritisak povisi na 2 ATA, nivo kiseonika u našim arterijama poraste na 1400 mm Hg, što je 14 puta više nego u normalnim uslovima.

Idealno snabdijevanje kiseonikom

Organskim tkivima je potrebno idealno snabdijevanje kiseonikom da bi ispravno funkcionisala. Povrijeđenom tkivu je potrebno više kiseonika da preživi, tako da će hiperbarična oksigenoterapija povećati količinu kiseonika koju krv prenosi da bi se ponovo uspostavili adekvatni nivoi gasova u krvi i funkcija tkiva radi ubrzanja izliječenja i borbe protiv infekcija.

Smanjeni nivoi kiseonika

Opstanak naših tijela zavisi od kiseonika. Nedostatak kiseonika može da smanji protok krvi, ošteti tkivo, prouzrokuje prerano starenje, dovede do opadanja kose i čak utiče na pamćenje. Kako starimo, našim ćelijama nedostaju hranljive materije, ali isporuka kiseonika našim ćelijama može da donese zdravlje, energiju i vitalnost.

Većina bolesti i povreda nastaju i ostaju na nivou tkiva, u ćelijama. U slučajevima nezarastanja rana, moždanog udara ili problema sa cirkulacijom, do pogođenog područja ne dolazi dovoljno kiseonika i rezultat je to da nema prirodnog izliječenja. Hiperbarična oksigenoterapija rješava ovaj problem tako što prirodnim putem obezbjeđuje veću količinu kiseonika.

Povećani nivoi kiseonika

Hiperbarična oksigenoterapija radi u oblastima u kojima su drugi lijekovi jednostavno neefikasni. Unapređuje kvalitet života onima koji pate, a u stanjima kao što su moždani udar, hronični umor, paraliza itd. dovodi do dramatičnih promjena.

HBOT može da liječi bilo koje stanje u kojem je potrebna veća količina kiseonika, može da liječi infekcije gdje se koristi kao antibiotik ili može da se koristi zajedno sa drugim lijekovima.

Terapeutske primjene HBO

Komora za blagu HBOT OxyLife I je sertifikovano nemedicinsko sredstvo koji se lako instalira i kojim se lako rukuje, savršeno za klinike, bolnice, terapijske centre, centre za profesionalne sportove, wellness salone, i bezbjedno za kućnu upotrebu.

Isporučujemo komore OxyLife I i pomažemo u instalaciji, a obezbjeđujemo i potrebno znanje za rukovanje i upravljanje vašom komorom za HBOT.

Protokoli hiperbarične oksigenoterapije

Hiperbarična oksigenoterapija se preporučuje pacijentima u skladu sa protokolom liječenja koji donosi medicinski organ za određena medicinska stanja na osnovu programa liječenja kojim su propisani operativni parametri kao što su atmosferski pritisak, trajanje liječenja i broj tretmana, uključujući bezbjednost tretmana.

Medicinska stanja zahtijevaju različite protokole, tako da tretmani traju od 60 do 90 minuta i sprovode se u skladu sa kalendarom, pod varijabilnim pritiscima (1-2,5 ATM), svakodnevno tokom 10 do 30 dana.

Prvo provjerite sa svojim doktorom

Prije terapije
Treba konsultovati ljekara prije početka bilo kojeg protokola HBOT, da bi se odredilo da li je bezbjedno da potencijalni pacijent koristi komoru za HBOT i utvrdilo da nema nikakva stanja koja onemogućavaju taj tretman – klaustrofobiju, pneumotoraks, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, prethodne hirurške zahvate na uhu, nekontrolisano visoku temperaturu, hronični sinusitis i infekcije gornjih disajnih puteva itd.

Za vrijeme terapije
Pacijentima se ne savjetuje da lete, rone ili puše najmanje 24 časa prije ili poslije terapije. U komori za HBOT OxyHelp, pacijent se podvrgava kontrolisanoj ventilaciji, a medicinski pomoćnik ga stalno prati zbog eventualne barotraume, teškoća sa disanjem, bolova u zglobovima, privremenih problema sa oštrinom vida, gastrointestinalnih bolova, trnjenja ili drugih komplikacija.

Potencijalni rizici

Hiperbarična oksigenoterapija je generalno bezbjedan postupak.
Rijetko se javljaju komplikacije. Ipak, ovaj tretman nosi neke rizike.

Naučni aspekti na kojima se zasnivaju magične moći kiseonika:

  • Privremena kratkovidost (miopija) prouzrokovana privremenim promjenama očnog sočiva
  • Povrede srednjeg uha, uključujući curenje tečnosti i pucanje bubne opne, zbog povišenog vazdušnog pritiska
  • Kolaps pluća prouzrokovan promjenama vazdušnog pritiska (barotrauma)
  • Napadi kao rezultat previše kiseonika (intoksikacija kiseonikom) u centralnom nervnom sistemu
  • U nekim okolnostima, požar — zbog okruženja bogatog kiseonikom u komori za tretman

Hiperbarična oksigenoterapija je prirodna kao disanje

Oksigenoterapija je jedan od najmoćnijih i 100% prirodnih načina za smanjenje upala, brže zarastanje rana i optimizaciju i fizičkih i mentalnih sposobnosti.