Spletna stran je last podjetja PARACELZUS KOMORA d.o.o., ki ima sedež na naslovu Kersnikova 17a, Celje, z davčno številko: 77716264

Splošni podatki

Spletna stran/stran: Domena www.oxyhelp.si in vse njene poddomene, preko katerih uporabniki lahko kupijo izdelke in storitve, ki jih podjetje ponuja.

Uporabnik: Vsak posameznik, fizična ali pravna oseba, ki dostopa do www.oxyhelp.si, spletne strani, ne glede na razlog in obseg. Uporabnik se zavezuje, da bo spletnega mesta dostopal in ga uporabljal za namene in na načine, ki niso zlonamerni.

Kampanja: Dejanje prikazovanja za namen promocije omejenega števila blaga in/ali storitev za omejeno časovno obdobje, ki ga določi PARACELZUS KOMORA d.o.o..

Pogoji za uporabo strani

 • Podatki, ki so objavljeni na spletni strani www.oxyhelp.si, so splošni podatki o izdelkih, ki jih podjetje trži ter ostali podatki za katere menimo, da so uporabnikom zanimivi;
 • Vsi podatki so uporabnikom na voljo brezplačno;
 • Osebni podatki se uporabljajo izključno za obdelavo naročil, dostavo stranki in za potrebe oglaševanja. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in se ne bodo uporabljali za namene, ki so različni od navedenih;


Podatki o izdelkih

 • Vsi izdelki, ki so prikazani na tej spletni strani so namenjeni predstavitvi in ​​se lahko na podlagi zahteve tržijo. Vsi izdelki so novi, ob njihovem nakupu se izda davčna faktura, v skladu z veljavno zakonodajo;
 • Izdelke, ki so predstavljeni na strani, se lahko naroči v količinah, ki jih zaloga omogoča, na podlagi posredovane izrecne zahteve podjetju PARACELZUS KOMORA d.o.o., preko kontaktnega obrazca ali ponudbe, ali z uporabo navedenih kontaktnih podatkov.
 • Vsi izdelki, ki so predstavljeni na strani vsebujejo slike, opise in cene. Obstaja možnost, da se zaradi razlik med napravami in znamkami naprav na katerih se izdelki ogledujejo, slike vizualno ne ujemajo z izdelkom. Za razlike med barvami na zaslonih naprav in barvo dejanskega izdelka ne odgovarjamo.
 • Zagotavljamo avtentičnost vseh izdelkov, ki jih tržimo, kot je navedeno na naši spletni strani.


Podatki o ponujenih storitvah

 • Vsem storitvam, ki so prikazane na tem spletnem mestu, bosta ob nakupu priložena pogodba in račun.


Kontaktni podatki

 • Dostop do spletne strani, uporaba podatkov, ki so predstavljeni na njej, obisk strani ali pošiljanje e-pošte ali obvestil, naslovljenih na www.oxyhelp.si, se izvaja elektronsko, po telefonu ali katerem koli drugem komunikacijskem sredstvu, ki je na voljo uporabniku, šteje kot privolitev na prejemanje obvestil od www.oxyhelp.si v elektronski in/ali telefonski obliki, vključno s komunikacijo po e-pošti ali prek oglasov na spletni strani. Na voljo smo na naslednji telefonski številki +365 (0)51 382 500, e-naslovu info@oxyhelp.si
 • PARACELZUS KOMORA d.o.o. si pridržuje pravico, da ne odgovori na vse zahteve kakršne koli vrste, prejete prek katerega koli komunikacijskega sredstva (elektronske, telefonske itd.);


Spori in končne določbe

 • Podjetje PARACELZUS KOMORA d.o.o. si pridržuje pravico, da katerekoli podatke na spletni strani brez predhodnega obvestila dopolni in spremeni.
 • Podjetje PARACELZUS KOMORA d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi okvare spletne strani;
 • Celotna vsebina spletnega mesta (slike, besedila, animacije ali drugi podatki) je zaščitena na podlagi Zakona o avtorskih pravicah in intelektualni in industrijski lastnini. Uporaba vseh zgoraj navedenih izdelkov brez pisnega dovoljenja podjetja PARACELZUS KOMORA d.o.o., se kaznuje v skladu z veljavno zakonodajo;
 • Morebitni spori med uporabnikom in PARACELZUS KOMORA d.o.o. se bodo reševali sporazumno. Za vse spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno lokalno sodišče.